Kotlovi na pelet

Kotlovi na pelet

Odlikuje ih komfor pri eksploataciji, pouzdan rad, mala potrošnja, visok nivo završne obrade i inovativna tehnička rešenja kojima se svake godine usavršavaju, prateći najnovije trendove u svetu kotlova na pelet… Više informacija

Inspirisani tržištem koje pored drvnog nudi i agro pelet, kao i željom korisnika za što manje obaveza oko kotla u toku eksploatacije, odlučili smo da napravimo KEPO ENERGREEN… Više informacija

KEPO PELECTRO je nešto inovativno kako na domaćem, tako i na evropskom tržištu. To je kombinovani kotao na pelet i struju, koji u sebi ima integrisane elektro grejače koji se naizmenično mogu koristiti sa peletom… Više informacija

O kotlovima na pelet

Kotlovi na pelet su ekološka i ekonomična alternativa tradicionalnim naftnim i gasnim kotlovima za grijanje doma. Pelet je oblikovan od slame, drveta i drugih organskih materijala i predstavlja obnovljiv izvor energije.

Jedna od glavnih prednosti kotlova na pelet je njihova ekonomičnost. U poređenju sa naftnim i gasnim kotlovima, kotlovi na pelet su znatno jeftiniji za održavanje i troše manje energije. Pelet se može lako kupiti u većini trgovina i može da se skladišti u malim prostorijama, što ga čini pogodnim za korišćenje u domaćinstvima.

Kotlovi na pelet takođe imaju manji uticaj na životnu sredinu u poređenju sa drugim vrstama kotlova. Emisije ugljen-dioksida su mnogo manje nego kod kotlova na naftu ili gas, što ih čini prijatnijim za okolinu. Takođe, pelet se lako reciklira i ne zagađuje vazduh prilikom sagorevanja.

Ukoliko ste u potrazi za ekonomičnim i ekološkim rešenjem za grejanje vašeg doma, razmislite o kotlovima na pelet. Oni su pouzdana i dugotrajna alternativa tradicionalnim kotlovima i mogu da pruže znatne uštede na računima za struju.

Česta pitanja o kotlovima na pelet

Kotlovi na pelet su moderni i ekonomični sistemi grejanja koji koriste pelet kao obnovljivi izvor energije. Pelet je vrsta čvrstog goriva napravljena od prešanih drvenih ostataka, kao što su piljevina i strugotina, koje su sušene i kompaktno prešane u male cilindre. Ovaj oblik goriva je izuzetno energetski efikasan i ima nisku emisiju štetnih gasova.

Kotlovi na pelet funkcionišu na sledeći način:

 1. Pelet se skladišti u rezervoaru za gorivo, koji se obično nalazi na vrhu kotla.
 2. Uređaj za doziranje peleta automatski prenosi pelet iz rezervoara u ložište kotla, gde se on sagoreva.
 3. Proces sagorevanja stvara toplotu koja se prenosi na vodu u kotlu, a zatim se ta voda koristi za grejanje prostorija u objektu.
 4. Posle sagorevanja, ostatak peleta u vidu pepela se sakuplja u posebnom kontejneru koji se povremeno prazni.
 5. Proces sagorevanja se kontroliše pomoću elektronskih kontrolnih jedinica, koje omogućavaju podešavanje temperature i snage grejanja.

 

Kotlovi na pelet su popularni zbog svoje efikasnosti, ekonomičnosti i ekološke prihvatljivosti. Takođe, oni nude automatsku kontrolu rada i mogućnost podešavanja na različite potrebe grejanja, čime se postiže udobnost i ušteda energije.

KEPO kotlovi na pelet nude brojne prednosti u odnosu na druge izvore grejanja:

 1. Ekonomičnost: Kotlovi na pelet imaju visoku energetsku efikasnost, što znači da koriste manje goriva za proizvodnju iste količine toplote u poređenju sa drugim izvorima grejanja, kao što su gas, struja ili lož-ulje. To rezultira nižim troškovima grejanja.

 2. Obnovljivi izvor energije: Peleti su napravljeni od biomase, obnovljivog izvora energije, što doprinosi smanjenju emisije ugljen-dioksida i zagađenja životne sredine.

 3. Automatska kontrola: KEPO kotlovi na pelet imaju elektronske kontrolne jedinice, koje omogućavaju automatsko podešavanje snage grejanja i temperature. To doprinosi udobnosti i energetskoj učinkovitosti.

 4. Jednostavno održavanje: KEPO kotlovi na pelet zahtevaju relativno malo održavanja u poređenju sa drugim izvorima grejanja. Periodično čišćenje pepela i kontrola uređaja za doziranje peleta su glavni zadaci održavanja.

 5. Ekološka prihvatljivost: Sagorevanje peleta proizvodi manje emisije štetnih gasova u poređenju sa fosilnim gorivima, čime se smanjuje uticaj na životnu sredinu.

 6. Ušteda prostora: Peleti se skladište u kompaktnim vrećama, što znači da zauzimaju manje prostora u odnosu na drva ili lož-ulje.

 7. Lakoća korišćenja: Peleti su jednostavni za rukovanje i skladištenje, što olakšava korišćenje kotlova na pelet u svakodnevnom životu.

 8. Univerzalnost: KEPO kotlovi na pelet mogu se koristiti u stambenim objektima, poslovnim prostorima i drugim objektima, pružajući pouzdano i ekonomično grejanje.

 9. Sigurnost: Kotlovi na pelet imaju više sigurnosnih funkcija, uključujući zaštitu od pregrevanja i automatsko gašenje u slučaju nepravilnog rada.

 10. Lokalna podrška: KEPO nudi lokalnu podršku i servisne centre za svoje kotlove na pelet, što osigurava kvalitetnu uslugu i brzu reakciju na eventualne probleme ili potrebe korisnika.

Instalacija KEPO kotlova na pelet se sprovodi u nekoliko koraka i zahteva stručnost i iskustvo. Preporučuje se angažovanje profesionalaca kako bi se osigurala pravilna instalacija i bezbedan rad kotla. Instalacija kotla na pelet podrazumeva sledeće korake:
 1. Odabir lokacije: Pre svega, potrebno je odabrati odgovarajuću lokaciju za postavljanje kotla. Idealna lokacija treba da ima dovoljno prostora za kotao, rezervoar za pelet i pristup za održavanje. Takođe, treba obezbediti adekvatnu ventilaciju i postojanje dimnjaka za odvod produkata sagorevanja.
 2. Priprema prostora: Nakon što je odabrana lokacija, prostor treba pripremiti za instalaciju, uključujući obezbeđivanje stabilne i ravne površine na kojoj će kotao biti postavljen.
 3. Montaža kotla: KEPO kotao na pelet treba postaviti na pripremljenom mestu i pričvrstiti prema uputstvima proizvođača.
 4. Povezivanje sa sistemom grejanja: Kotao treba povezati sa sistemom grejanja, uključujući cevi, radijatore i eventualni podno grejni sistem.
 5. Povezivanje sa dimnjakom: Kotao treba povezati sa dimnjakom pomoću odgovarajuće dimovodne cevi, kako bi se omogućilo bezbedno odvođenje produkata sagorevanja.
 6. Instalacija rezervoara za pelet: Rezervoar za pelet treba postaviti blizu kotla i povezati sa uređajem za doziranje peleta.
 7. Električne instalacije: Kotao treba povezati sa električnom mrežom, a električne instalacije treba obaviti stručno lice u skladu sa propisima.
 8. Provera sistema: Nakon završetka instalacije, potrebno je proveriti sistem, uključujući funkcionalnost i bezbednost kotla, ispravnost električnih i mehaničkih komponenti, kao i nepropusnost cevi i dimovodne instalacije.
 9. Puštanje u rad: Kada su sve provere završene, kotao se može pustiti u rad. Stručno lice treba da obuči korisnika kako da pravilno koristi i održava kotao, kao i da se upozna sa kontrolnim jedinicama i podešavanjima.
 10. Redovno održavanje: Nakon instalacije, važno je obezbediti redovno održavanje kotla kako bi se osigurala optimalna efikasnost i dugotrajnost sistema. Proverite preporuke proizvođača u vezi sa učestalošćuservisiranja i održavanja, a takođe se možete osloniti na lokalne servisne centre KEPO za podršku i održavanje.
Redovno održavanje obuhvata čišćenje kotla, kontrolu uređaja za doziranje peleta, proveru dimovodne instalacije i dimnjaka, kao i kontrolu elektronskih kontrolnih jedinica. Takođe, preporučuje se periodična kontrola celokupnog sistema grejanja kako bi se osigurao njegov efikasan rad.Pravilnom instalacijom i redovnim održavanjem KEPO kotlova na pelet, korisnici mogu uživati u toplom i udobnom ambijentu, kao i u uštedama energije i smanjenju emisije štetnih gasova.

Ekonomičnost KEPO kotlova na pelet u poređenju sa drugim sistemima grejanja zavisi od nekoliko faktora, uključujući cene goriva, efikasnost sistema, troškove održavanja i lokalne uslove. Međutim, generalno, KEPO kotlovi na pelet su poznati po svojoj ekonomičnosti i energetskoj efikasnosti.

Evo nekoliko razloga zbog kojih su KEPO kotlovi na pelet ekonomični u poređenju sa drugim sistemima grejanja:

 1. Visoka energetska efikasnost: KEPO kotlovi na pelet imaju visoku energetsku efikasnost, što znači da koriste manje goriva za proizvodnju iste količine toplote u poređenju sa drugim izvorima grejanja, kao što su gas, struja ili lož-ulje.

 2. Stabilnost cena peleta: Cene peleta su relativno stabilne u poređenju sa fosilnim gorivima, kao što su gas i lož-ulje, čije cene mogu značajno varirati. Ovo čini troškove grejanja na pelet predvidljivijim i manje podložnim promenama na tržištu energenata.

 3. Automatska kontrola: KEPO kotlovi na pelet omogućavaju automatsko podešavanje snage grejanja i temperature, što doprinosi većoj energetskoj učinkovitosti i smanjenju potrošnje goriva.

 4. Niski troškovi održavanja: KEPO kotlovi na pelet zahtevaju manje održavanja u poređenju sa drugim izvorima grejanja, što smanjuje troškove rada i održavanja sistema.

 5. Dugotrajnost: Kvalitetni kotlovi na pelet, kao što su KEPO kotlovi, obično imaju dug radni vek, što smanjuje ukupne troškove vlasništva tokom vremena.

Dok su KEPO kotlovi na pelet generalno ekonomičniji u poređenju sa drugim sistemima grejanja, precizna ušteda zavisi od mnogih faktora, uključujući lokalne cene goriva, klimatske uslove i energetske potrebe objekta. Da biste procenili potencijalne uštede za vašu konkretnu situaciju, možete se posavetovati sa lokalnim stručnjacima za grejanje ili KEPO prodajnim predstavnicima.

Odabir odgovarajućeg modela KEPO kotla na pelet za vaš dom ili poslovni prostor zavisi od nekoliko faktora. Prilikom odabira modela, razmotrite sledeće aspekte:

 1. Toplotni zahtevi: Pre svega, odredite toplotne zahteve vašeg objekta na osnovu njegove veličine, izolacije, broja prozora i vrata, klimatskih uslova i drugih faktora koji utiču na energetske potrebe. Možete se posavetovati sa stručnjakom za grejanje kako biste procenili potrebnu snagu kotla izraženu u kilovatima (kW).

 2. Energetska efikasnost: Razmotrite energetsku efikasnost različitih modela kotlova na pelet. KEPO kotlovi su poznati po svojoj visokoj energetskoj efikasnosti, što znači da će manje goriva biti potrošeno za proizvodnju iste količine toplote.

 3. Dimenzije kotla: Uzmite u obzir dimenzije kotla i prostor koji je dostupan za njegovu instalaciju. Potrebno je obezbediti dovoljno prostora za kotao, rezervoar za pelet i pristup za održavanje.

 4. Kapacitet rezervoara za pelet: Odaberite model sa kapacitetom rezervoara za pelet koji odgovara vašim potrebama i učestalosti dopune peleta. Veći rezervoar znači manje često dopunjavanje, ali i veći prostor potreban za smeštaj kotla.

 5. Automatska kontrola i dodatne funkcije: KEPO kotlovi na pelet obično dolaze sa elektronskim kontrolnim jedinicama koje omogućavaju automatsko podešavanje snage grejanja i temperature. Takođe, neki modeli mogu imati dodatne funkcije, kao što su Wi-Fi povezivanje za daljinsko upravljanje ili integrisane sisteme za sanitarnu toplu vodu.

 6. Lokalna podrška i servis: Proverite dostupnost lokalnih servisnih centara i podrške za odabrani KEPO kotao na pelet. Dobra lokalna podrška može biti važan faktor u obezbeđivanju pouzdanog i efikasnog rada vašeg kotla.

 7. Budžet: Uzimajući u obzir sve gore navedene faktore, pronađite model KEPO kotla na pelet koji odgovara vašem budžetu i dugoročnim troškovima energije i održavanja.

Konsultujte se sa stručnjacima za grejanje, lokalnim prodavcima ili KEPO prodajnim predstavnicima kako biste dobili preporuke za odgovarajući model kotla na pelet za vaš dom ili poslovni prostor. Pravilnim odabirom kotla možete osigur

ati optimalnu energetsku efikasnost, udobnost i pouzdanost grejanja u vašem objektu.

Nakon što odaberete odgovarajući model KEPO kotla na pelet, ne zaboravite da obezbedite profesionalnu instalaciju i redovno održavanje kako biste maksimizirali energetsku učinkovitost, produžili radni vek kotla i smanjili rizik od kvarova.

Uz pravi odabir i brigu o vašem KEPO kotlu na pelet, možete uživati u čistom, ekonomičnom i održivom načinu grejanja vašeg doma ili poslovnog prostora, uz smanjenje emisije štetnih gasova i doprinos zaštiti životne sredine.

 
 
KEPO kotlovi na pelet su dizajnirani za korišćenje standardnih peleta na bazi drveta koji ispunjavaju važeće kvalitetne standarde, kao što je ENplus A1 ili slični standardi. Korišćenje kvalitetnih peleta je ključno za performanse i efikasnost kotlova, kao i za njihovo održavanje. Takođe, KEPO Energreen model je posebno dizajniran za korišćenje agropeleta, što ga čini fleksibilnijim u pogledu izbora goriva. Vrste peleta koje su kompatibilne sa KEPO kotlovima:
 1. Drveni peleti: Drveni peleti su najčešće korišćeni tip peleta za grejanje i najprikladniji za većinu KEPO kotlova. Napravljeni su od suvog i čistog drveta, obično od otpadaka iz drvne industrije, kao što su piljevina ili strugotine. Drveni peleti imaju visoku energetsku vrednost, nisku vlažnost i niske emisije štetnih gasova.
 2. Agropeleti (samo za KEPO Energreen model): Agropeleti su napravljeni od poljoprivrednih ostataka, kao što su slama, kukuruzovina, ječam ili suncokretova ljuska. Ovi peleti su obnovljivi, ekonomični i lokalno dostupni. KEPO Energreen model kotla je posebno prilagođen za sagorevanje agropeleta, sa sistemima za automatsko čišćenje i poboljšanim kontrolama za optimalan rad.
Kako vrsta peleta utiče na performanse i efikasnost KEPO kotlova:
 1. Kvalitet peleta: Korišćenje kvalitetnih peleta, koji ispunjavaju ENplus A1 ili slične standarde, osigurava efikasno sagorevanje, visoku energetsku vrednost i niske emisije štetnih gasova. Kvalitetni peleti smanjuju potrebu za čišćenjem i održavanjem kotla.
 2. Vlažnost peleta: Peleti sa niskom vlažnošću omogućavaju efikasnije sagorevanje i veću energetsku vrednost, što rezultira boljim performansama i efikasnošću kotla.
 3. Sadržaj pepela: Kvalitetni peleti sa niskim sadržajem pepela smanjuju potrebu za čestim čišćenjem pepela iz kotla, što doprinosi dužem radnom veku uređaja i manjem potrebnom održavanju.
Prilikom odabira peleta za vaš KEPO kotao na pelet, uvek se opredeljujte za kvalitetne pelete koji ispunjavaju propisane standarde i budite sigurni da koristite odgov
arajući tip peleta za vaš model kotla. Ako koristite KEPO Energreen model, možete koristiti agropelete, što vam omogućava veću fleksibilnost u izboru goriva, a može i smanjiti troškove grejanja, posebno ako su agropeleti lokalno dostupni i ekonomični. U svakom slučaju, važno je redovno čistiti i održavati kotao, kao i pratiti kvalitet peleta koje koristite. Pravilno održavanje i upotreba odgovarajućih peleta osiguravaju optimalne performanse, energetsku efikasnost i dugotrajnost vašeg KEPO kotla na pelet. Takođe, imajte na umu da različiti peleti mogu imati različite karakteristike sagorevanja, što može zahtevati prilagođavanje podešavanja kotla kako bi se postigla optimalna efikasnost i performanse. Ukoliko imate pitanja ili nedoumice, obratite se lokalnom prodavcu ili KEPO prodajnom predstavniku kako biste dobili stručne savete i podršku u vezi sa upotrebom peleta u vašem kotlu.

Da biste pronašli servisne centre i podršku za KEPO kotlove na pelet u svojoj blizini, posetite stranicu distributera i servisera kompanije KEPO na sledećem linku: https://www.kepo.rs/distributeri-kepo/

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o prodajnoj i servisnoj mreži KEPO na teritoriji Srbije. Pregledajte mapu ili listu distributera i servisera kako biste pronašli najbližeg u vašem regionu. Takođe, možete pronaći kontakt informacije kako biste se obratili prodavcima ili serviserima za dodatne informacije, tehničku podršku ili zakazivanje servisa.

KEPO se trudi da pruži brzu i efikasnu podršku svojim klijentima, a njihova mreža distributera i servisera je tu da vam pomogne u održavanju, popravkama ili rešavanju problema sa vašim kotlom na pelet.