GEFF kreditiranje

GEFF kreditiranje

GEFF kreditiranje

GEFF kreditiranje

Na Zapadnom Balkanu, na tržištima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Albaniji, EBRD GEFF kreditna linija osigurava sredstva za ulaganja u domenu zelene ekonomije u stambeni sektor, kao i za kompanije koje kroz svoje proizvode i usluge omogućuju energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije za domaćinstva. Ukupni iznos kreditne linije za zapadni Balkan iznosi 85 miliona eura.

 

Kome je namenjeno GEFF kreditiranje?

Sledeće kategorije zajmoprimaca imaju pravo na kreditnu liniju:

  • Fizička lica koja poseduju ili žive u kući ili stanu u kojem nameravaju implementirati prihvatljivu investiciju.
  • Grupe fizičkih lica, stambene zadruge, udruženja etažnih vlasnika stanova u višeetažnim objektima ili drugo slično telo koje predstavlja interese stanara.
  • Upravnici, uslužne kompanije, kao što su kompanije za upravljanje (održavanje) stambenim zgradama i kompanije za energetske usluge (ESCO), koje obezbeđuju održavanje, rad, funkcionalnost instalacija, ugradnju, izgradnju, obnovu ili slične usluge prema ugovoru s pojedincima i stambenim udruženjima.
  • Prodavci koji isporučuju i/ili prodaju prihvatljive tehnologije navedene u GEFF Tehnološkom selektoru.
  • Proizvođači koji proizvode odgovarajuće tehnologije navedene u GEFF Tehnološkom selektoru i planiraju održavati ili proširiti ovaj deo svoje proizvodnje.

Kako doći do povraćaja novca od 15% na kupovinu KEPO kotla?

  1. Kreditiranje se vrši preko Erste banke i Unicredit banke
  2. Nakon što kupac odabere proizvod, kao i maloprodaju gde će kupiti KEPO kotao, potrebno je da ode u banku sa profakturom, sertifikatom i potpiše ugovor o kreditu. Banka, na osnovu toga, uplaćuje iznos sa profakture maloprodaji.
  3. Krajnji kupac dužan je da priloži banci fiskalni račun, na osnovu čega dobija povrat od 15%. Povraćaj novca se vrši u roku od 60 dana od podnošenja dokaza o kupovini. Informaciju o načinu na koji se vrši povrat, kupac će potražiti od banke.

Aplicirajte za GEFF kreditiranje