GEFF kreditiranje

GEFF kreditiranje

Na Zapadnom Balkanu, na tržištima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Albaniji, EBRD GEFF kreditna linija osigurava sredstva za ulaganja u domenu zelene ekonomije u stambeni sektor, kao i za kompanije koje kroz svoje proizvode i usluge omogućuju energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije za domaćinstva. Ukupni iznos kreditne linije za zapadni Balkan iznosi 85 miliona eura.

Kepo Geff 2020

 

Kome je namenjeno GEFF kreditiranje?

Sledeće kategorije zajmoprimaca imaju pravo na kreditnu liniju:

  • Fizička lica koja poseduju ili žive u kući ili stanu u kojem nameravaju implementirati prihvatljivu investiciju.
  • Grupe fizičkih lica, stambene zadruge, udruženja etažnih vlasnika stanova u višeetažnim objektima ili drugo slično telo koje predstavlja interese stanara.
  • Upravnici, uslužne kompanije, kao što su kompanije za upravljanje (održavanje) stambenim zgradama i kompanije za energetske usluge (ESCO), koje obezbeđuju održavanje, rad, funkcionalnost instalacija, ugradnju, izgradnju, obnovu ili slične usluge prema ugovoru s pojedincima i stambenim udruženjima.
  • Prodavci koji isporučuju i/ili prodaju prihvatljive tehnologije navedene u GEFF Tehnološkom selektoru.
  • Proizvođači koji proizvode odgovarajuće tehnologije navedene u GEFF Tehnološkom selektoru i planiraju održavati ili proširiti ovaj deo svoje proizvodnje.

Kako doći do povraćaja novca od 15% na kupovinu KEPO kotla?

  1. Kreditiranje se vrši preko Erste banke i Unicredit banke
  2. Nakon što kupac odabere proizvod, kao i maloprodaju gde će kupiti KEPO kotao, potrebno je da ode u banku sa profakturom, sertifikatom i potpiše ugovor o kreditu. Banka, na osnovu toga, uplaćuje iznos sa profakture maloprodaji.
  3. Krajnji kupac dužan je da priloži banci fiskalni račun, na osnovu čega dobija povrat od 15%. Povraćaj novca se vrši u roku od 60 dana od podnošenja dokaza o kupovini. Informaciju o načinu na koji se vrši povrat, kupac će potražiti od banke.

Aplicirajte za GEFF kreditiranje