Kepo uveo CE znak – pasoš za proizvode

Kepo uveo CE znak – pasoš za proizvode

Šta znači CE oznaka?

CE znak
CE znak

Godine 1995. Evropska unija je utvrdila jedinstveni sistem poznat kao CE marking sistem sa namerom da osigura slobodno kretanje proizvoda među zemljama članicama i ukloni trgovinske barijere. Sada se to odnosi i na zemlje koje nisu članice EU ali ispunjavaju standarde.

CE znak je skraćenica od „Conformité européenne“ (engl. European Conformity).

CE znak je garancija da je proizvod usaglašen sa svim bitnim zahtevima evropskih direktiva Novog pristupa koje se na njega odnose i da je sprovedena ocena usaglašenosti kojom se dokazuje ispunjenost bitnih zahteva. Da pojednostavimo, CE znak je izjava proizvođača da proizvod ispunjava zahteve važećih EU direktiva.

Evropske direktive Novog pristupa

“Evropske direktive tzv. Novog pristupa jedan su od najvažnijih zakonskih instrumenata na jedinstvenom tržištu. Novi pristup obuhvata set zakonskih instrumenata (direktiva) kojima se propisuju bitni zahtevi koje mora ispuniti svaki proizvod. Bitni zahtevi se najlakše ispunjavaju kroz primenu harmonizovanih standarda, koji nisu ništa drugo nego evropski standardi objavljeni u „Službenom glasniku Evropske unije“. Ove standarde objavljuju evropske organizacije za standardizaciju: CEN (European Committee for Standardization) i CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization).” – izvor: Privredna komora Srbije 

O pitanjima koja se odnose na direktive Novog pristupa i pravilnoj upotrebi „CE” znaka pogledati ovde.

CE oznaka ukazuje da je proizvod usaglašen sa primenljivim Evropskim zakonodavstvom vezanim za bezbednost, zdravlje, zaštitu potrošača i ekologiju.
Znak CE mora da stoji na samom proizvodu ili, ako to priroda proizvoda ne dozvoljava, na pakovanju, kao i na pratećoj dokumentaciji.

Facebook
Twitter
LinkedIn