Redovno čišćenje kotla na pelet

Redovno čišćenje kotla na pelet

Redovno i pravilno čišćenje Kepo kotla omogućiće vam dugotrajnu i kvalitetnu eksploataciju.
Ukoliko ste se odlučili za MC seriju Kepo kotla, gorionik i izmenjivače toplote je potrebno čistiti jednom dnevno povlačenjem ručice koja se nalazi na bočnoj strani kotla. Izmenjivače možete čistiti i dok je kotao u radnom režimu. Kod AC serije, ovaj proces je automatski.
Pre početka procesa čišćenja, potrebno je uvesti kotao u fazu gašenja kako pepeo ne bi išao na korisnika, već u dimnjak.
Protresite ručicu za čišćenje izmenjivača odsečnim pokretom najmanje 10 puta.

Čišćenje ložišta kotla

Otvorite prednja vrata oplate, a zatim i vrata ložišta. Očistite zidove ložišta četkom, a potom i vrata ložišta pomoću četke ili usisivača za pepeo.
Očistite deo ložišta kod gorionika i usisajte pepeo. Kod MC serije potrebno je da izvadite gorionik i očistite ga špaklom. Povremeno je potrebno očistiti i kućište gorionika usisivačem za pepeo. Nakon toga vraćamo gorionik na svoje mesto. Ovim smo završili čišćenje ložišta.

Čišćenje pepeljare kotla

Otvaramo vrata pepeljare kako biste pristupili posudi, tj. posudama sa pepelom u slučaju AC serije. Kod MC modela, kotao ima jednu veliku pepeljaru, dok se kod AC modela nalaze 3 pepeljare.
Uklonite ostatak pepela sa vrata i iz komore pepeljare usisavanjem ili četkom. Sadržaj pepeljare ispraznite istresanjem ili usisavanjem usisivačem za pepeo. Vratite pepeljaru na mesto, zatvorite vrata i proverite da li dobro dihtuju.

Čišćenje bočne pepeljare

Kada smo završili čišćenje prednje strane, prelazimo na bočnu pepeljaru. Kako bismo očistili bočnu pepeljaru, potrebno je skinuti poklopac koji se nalazi na boku kotla. Poklopac skidamo odvijanjem dve navrtke, a zatim izvlačimo bočnu pepeljaru. Pažljivo uklanjamo sve ostatke pepela metalnom lopaticom koja dolazi uz kotao, a potom i usisivačem za pepeo. Ispraznite pepeo iz bočne pepeljare istresanjem ili usisavanjem.
Vratite bočnu pepeljaru na svoje mesto, a potom i njen poklopac. Zategnite navrtke poklopca bočne pepeljare i proverite da li dobro dihtuje.

Čišćenje otvora za presostat

Nakon 2 tone potrošenog peleta potrebno je očistiti i otvor za presostat. Za čišćenje otvora presostata neophodno je isključiti kotao pomoću prekidača na zadnjoj strani kotla. Isključite kotao iz struje pritiskom na prekidač na zadnjoj strani kotla. Uklonite levi servisni poklopac odvijanjem 6 šrafova. Skinite silikonsko crevo sa mesinganog priključka, a zatim očistite otvor mesinganog priključka metalnim predmetom prečnika do 3mm i dužine minimum 40mm.
Kada je otvor očišćen, vratite silikonsko crevo na priključak, zatvorite levi servisni poklopac i zavijte 6 šrafova kako bi poklopac bio pričvršćen.

Čišćenje spremnika za pelet

Prilikom čišćenja spremnika za pelet, potrebno je da prethodno utrošimo sav pelet koji se u njemu nalazio, a potom usisamo svu prašino koja se nalazi u dnu spremnika. Tokom ovog procesa kotao mora biti isključen.

Da ponovimo još jednom. Kod MC modela kotlova, potrebno je svakodnevno čistiti izmenjivače toplote povlačenjem ručice na kotlu, dok je kod AC modela ovaj proces automatizovan.
Čišćenje gorionika je svakodnevno. Bočnu pepeljaru praznite na potrošenih 300kg peleta. Prednju pepeljaru praznite po potrebi, a sama dinamika zavisi od kvaliteta peleta i intenziteta grejanja. Na svake 2 tone utrošenog peleta, preporučujemo čišćenje otvora za presostat i spremnika za pelet.
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica, možete nas kontaktirati putem sajta kepo.rs i naš tim će odgovoriti na sva vaša pitanja.