Prednosti grejanja na pelet

Prednosti grejanja na pelet

Kotlovi na pelet su automatizovani grejni sistemi koji primenom savremene tehnologije kontrolišu potrošnju peleta i količinu vazduha koja ja potrebna za sagorevanje goriva (peleta). Na ovaj način se postiže visok nivo efikasnosti i komfor. 
Grejanje na pelet
doživljava sve veću popularnost, kako u svetu, tako i kod nas. Glavni razlozi njegove ekspanzije prvenstveno su komfor i očuvanje životne sredine. 

Komforan način grejanja

Ukoliko ste do sada imali prilike da se grejete na čvrsta goriva poput drva ili ugalj, znate koliko vremena može oduzeti priprema ogrevnog materijala. Drva je neophodno nacepati i složiti ili unositi ugalj. Ako se odlučite pređete na grejanje na pelet, uspešno ćete se rešiti ovih obaveza. Pored same pripreme goriva, nećete morati često da obilazite kotlarnicu, nadgledate i ponavljate loženje. Kod grejanje na pelet je dovoljno jednom obići kotlarnicu kako biste dopunili spremnik ili ispraznili pepeljaru.

Pelet pored svog visokog stepena efikasnosti, ima i nisku stopu emisije štetnih gasova. Prilikom sagorevanja peleta stvara se mala količina pepela što doprinosi lakšem održavanju peći.