Održavanje kotla na pelet

Održavanje kotla na pelet

Grejanje na pelet u odnosu na grejanje na drva ili ugalj donosi veliki broj prednosti. Iako grejanje na pelet zahteva mnogo manje angažovanje korisnika, potrebno je pravilno održavati kotao kako biste maksimalno iskoristili energetski potencijal i produžili vek kotla.

Broj domova koji se greju na pelet iz godine u godinu sve više raste. Pelet kao energent ima mnogo prednosti u odnosu na druga čvrsta goriva, a u nastavku teksta možete saznati kako da maksimalno iskoristite te prednosti.

Čišćenje kotla na pelet

Što se tiče čišćenja, postoji velika razlika između klasičnih kotlova na drva i kotlova na pelet. Kotao na drva se mora čistiti svakog dana prilikom čega se iz njega iznose velike količine pepela. Taj pepeo je potrebno negde sigurno lagerovati ne dovodeći u pitanje mogućnost izazivanja požara. Pojedinim domaćinstvima ovo ne predstavlja preveliki problem, ali postoje i ona gde je ovo izazov. Kod kotlova na pelet izbacivanje pepela je višestruko ređe, prilikom čega je količina pepela neuporedivo manja. Kod kotlova na pelet količina pepela zavisi od samog kvaliteta energenta (peleta) i kod kvalitetnog peleta iznosi 1-2% ukupne mase. Kod kotlova na pelet dobro je koristiti usisivač za fino održavanje. Iako nije neophodan, praktičan je da se na kraju usisa fina prašina po ćoškovima koji su nedostupni i pokriveni pepeljarom. Ono što nikako ne bi trebalo da radite je da koristite usisivač da njime izvlačite svu količina pepela posle nekoliko dana rada kotla.

Godišnje čišćenje kotla na pelet

Na kraju svake grejne sezone obaveza je uraditi godišnje čišćenje kotla na pelet. Kod Kepo kotlova povlačenjem poluge kroz dimovodnu cev se kreće opruga koja skida nataložene nečistoće na njoj. Nakon dve do tri godine na unutrašnjosti dimovodnih cevi može se stvoriti tanak sloj gareži koji se ne može skinuti povlačenjem poluge. Ovaj sloj ima efekat izolatora, pa se smanjuje moć prenosa toplotne energije na vodu u kotlu. Ovo može dovesti do povećanja potrošnje peleta. Posao godišnjeg čišćenja kotla na pelet nije previše komplikovan. Savetujemo da prve godine svakako dođe ovlašćeni serviser i očisti kotao. Na ovaj način postupak možete videti iz prve ruke i proceniti da li je to nešto što samostalno možete i želite raditi. Godišnje čišćenje kotla na pelet se vrši u periodu od trenutka kada smatrate da ste završili sa grejnom sezonom do 1. septembra.

Čišćenje dimnjaka

Još jedna od prednosti grejanja na pelet je i to što se dimnjak znatno manje prlja. Prilikom grejanja na drva ili ugalj dešava se da dimnjak ne može ni do kraja sezone da „izgura“. Nataloži se toliko gareži i nečistoće da se smanji prečnik cevi do te mere da kotao više ne može da izvlači dimne gasove. Kada je sagorevanje dobro, dovoljno je da se dimovodne cevi očiste do dimnjaka na kraju sezone. Iako je učestalost čišćenja individualna, poželjno je da nema mnogo horizontalnih vodova, jer su upravo oni ti koji mogu napraviti problem. Idealno je da iz kotla cev ide vertikalno u dimnjak. Sve je to od slučaja do slučaja i mnogo toga zavisi od rasporeda u kotlarnici i od pozicije kotla u odnosu na dimnjak. Ukoliko je odvod komplikovan, preporučujemo da stavite veći prečnik cevi. Ako je po proračunu dovoljan prečnik cevi 80mm, predlažemo da stavite 100mm, tako da i ako dođe do prekomernog nakupljanja nečistoće, imaće dovoljno prostora da gasovi nesmetano prođu.