Kotlovi na pelet – pitanja kupaca

Kotlovi na pelet – pitanja kupaca

Ovo su najčešća pitanja i odgovori u vezi sa kotlovima na pelet. Ukoliko ne pronađete odgovor na Vaše pitanje, molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika.

1. Gde se proizvode KEPO kotlovi?

KEPO kotlovi na pelet su domaći proizvod, proizveden u firmi KEPO d.o.o. iz Kosjerića. Kotlovi se proizvode od kotlovskog lima debljine 3 – 5 mm, proizvedenog u Železari Smederevo, a prateća oprema je iz Italije, Velike Britanije i Švajcarske.

2. Da li je potrebna dodatna oprema za puštanje kotla u rad?

Kotao u sebi sadrži sve elemente koji su potrebni za ugradnju na sistem centralnog grejanja: ventil za punjenje i pražnjenje, sigurnosni ventil, ekspanzioni sud i pumpu za vodu.

Naša preporuka je ugradnja mešnog ventila sa termo glavom 40 °C – 70 °C jer time obezbeđujete daleko duži radni vek kotla.

Uz kotao je potrebno kupiti i dimovodne cevi atestirane za kotlove i peći na pelet sa kojima se pravi veza između kotla i dimnjaka.

3. Koliko je kotao bezbedan za korišćenje?

Kotao poseduje višestruku zaštitu od pregrevanja. Prvi stepen zaštite vrši elektronika, koja neće dozvoliti da temperatura vode poraste iznad 85 °C, a drugi stepen zaštite je sigurnosni termostat, koji prekida doziranje peleta kada se kotao približi kritičnoj temperaturi. Termostat ne dozvoljava pregrevanje kotla, već prijavljuje grešku i gasi kotao.

Elektronika ne dozvoljava da pritisak u sistemu bude viši od 2,5 bara, kao ni niži od 0,6 bara. U oba slučaja prijavljuje grešku i gasi kotao.

U slučaju da iz nekog razloga elektronika zakaže, kotao poseduje sigurnosni ventil koji ispušta vodu iz sistema na 3 bara i time oslobađa pritisak.

Kotao poseduje i sigurnosni presostat vakuum, čija je uloga da u slučaju zapušenja dimovodnih cevi, kao i lošeg protoka gasova kroz dimnjak, prekine doziranje peleta i spreči bilo kakvu mogućnost prodiranja dima van kotla, prijavi grešku i ugasi kotao.

Kotao ima i mehanički ventil, čija je uloga da u slučaju prevelikog pritiska u komori za sagorevanje, smanji pritisak i tako spreči bilo kakav problem u daljem radu kotla.

4. Koje modele kotlova imate u ponudi i koje snage?

KEPO u svojoj ponudi ima 3 modela kotla:

COMFORT – kotao na drvni pelet, proizvodi se u snazi od 15 kW, 20 kW, 25 kW, 35 kW i 55 kW;

ENERGREEN – kotao na drvni i agro pelet, proizvodi se u snazi od 25 kW i 35 kW;

PELECTRO – kombinovani kotao na drvni pelet i struju, proizvodi se u snazi od 15 kW, 20 kW i 25 kW.

5. Šta znači serija AC a šta MC?

AC – Serija kotlova sa automatskim čišćenjem gorionika i izmenjivača toplote, koji obezbeđuju pouzdan rad i sa peletom lošijeg kvaliteta, štede Vaše vreme kod redovnog održavanja gorionika i izmenjivača toplote čime pružaju viši nivo komfora za korisnika. 

MC – Serija kotlova sa istim konstrukcijskim rešenjem kao i kotlovi AC serije. U ovom slučaju korisnik je u obavezi da, po potrebi, ugasi kotao i ručno očisti gorionik od naslaga pepela koji ometa pravilan rad kotla. Poluautomatsko čišćenje izmenjivača toplote omogućeno je i bez gašenja kotla, jednim potezom ruke.

KEPO COMFORT se proizvodi u AC i MC seriji dok su KEPO ENERGREEN i KEPO PELECTRO dostupni samo u AC seriji.

6. Da li je za rad kotla potreban dovod svežeg vazduha?

Kotlovi na pelet su veliki potrošači kiseonika, pa je s toga potrebno obezbediti dovoljan dotok svežeg vazduha.

U kotlarnici je potrebno napraviti otvor prečnika najmanje ø80 mm u donjoj zoni prostorije.

Poželjno je napraviti ventilacioni otvor i u gornjoj zoni prostorije.

7. Da li mi je potreban dimnjak?

Neophodno je kotao povezati na izolovani dimnjak, minimalne visine 3 m i minimalnog prečnika ø130 mm.

Nikako ne smete neizolovanim cevima odvoditi dimne gasove sa spoljne strane zida ili van izolovanog prostora. Tako ćete proizvesti kondenzaciju, ometati rad kotla i odvod dimnih gasova.

8. Da li kotao ima mogućnost automatskog rada?

Da, kotao ima mogućnost automatskog rada koji možete regulisati na dva načina: preko same automatike na kotlu ili preko sobnog termostata.

9. Kolika je zapremina rezervoara za pelet?

 • AC 15/MC 15 – 40 kg – modeli COMFORT i PELECTRO
 • AC 20/MC 20 – 62 kg – modeli COMFORT i PELECTRO
 • AC 25/MC 25 – 75 kg – modeli COMFORT i PELECTRO
 • AC 35/MC 35 – 120 kg – model COMFORT
 • AC 55 – 230 kg – model COMFORT
 
Kod modela kotla ENERGREEN:
 • AC 25 – 95 kg
 • AC 35 – 150 kg

10. U kom vremenskom intervalu se čisti kotao?

Čišćenje kotla može biti redovno i generalno, a interval varira u zavisnosti od potrošnje. Redovno je u intervalu od 3 do 7 dana, a generalno jednom godišnje. Održavanje kotla utiče na potrošnju peleta i pouzdan rad.

Najčešći uzrok samostalnog gašenja kotla je zagušenje usled lošeg kvaliteta peleta i neredovnog održavanja kotla.

11. Koliko je bitan kvalitet peleta za pravilan rad kotla?

To je jedan od najbitnijih faktora za pravilan rad kotla.
U zavisnosti od uslova na terenu, podešavaju se parametri i kotao se pušta u rad. Kada se parametri usklade sa Vašim dimnjakom i dotokom kiseonika, sledeći faktor koji utiče na pravilan rad kotla je kvalitet pelet.

Kvalitetan pelet je najjeftiniji pelet! Korišćenjem kvalitetnog peleta ćete izbeći:

 • mnogobrojne dolaske i troškove servisera
 • samostalno gašenje kotla usled lošeg sagorevanja u gorioniku
 • velike naslage pepela u dimovodnim kanalima i mnogo češće čišćenje kotla od predviđenog
 • veću potrošnju peleta

Kotao na pelet radi na principu kontrolisanog sagorevanja, pa samim tim pelet mora biti dobrog kvaliteta da bi kotao funkcionisao neometano i štedljivo.