Izbor kotla na pelet

Izbor kotla na pelet

Odlučili ste da počnete da se grejete na pelet ili da zamenite svoj postojeći kotao na pelet. Sada se susrećete sa pitanjem – Koji kotao na pelet je najbolji izbor i koje karakteristike on treba da ima?

U ovom tekstu ćemo probati da vam ukažemo na šta sve treba da obratite pažnju prilikom izbora kotla na pelet.

Kotao je višegodišnja investicija

Prva stvar koja većinu ljudi povede i na šta najviše obrate pažnju je cena. Međutim, kada investirate u kupovinu kotla, morate imati na umu da to nije jednokratni i trenutni trošak. Kupovina nekih kotlova iziskuje manja početna ulaganja, ali vrlo često zahteva veliki broj servisa, zamenu delova, pa dolazi i do skraćenog radnog veka kotla. Tačnu kalkulaciju investicije u kotao na pelet dobijate kada cenu kotla saberete sa svim dodatnim troškovima koje kotao iziskuje i podelite sa godinama eksploatacije. 

Ono na šta prvo trebate obratiti pažnju je sam proizvođač kotlova. Proverite koliko dugo postoji i kako se kotira na tržištu. Naredna stvar je distributivna i servisna mreža te kompanije. Svakako želite da u svojoj blizini imate mogućnost kupovine i ugradnje od strane ovlašćenog stručnog servisa, a to će kasnije biti i od koristi  za eventualne popravke i zamenu delova.

Kako izabrati najbolji kotao na pelet

Dobar kotao na pelet podrazumeva korišćenje kvalitetnih materijala i elektronike. Obzirom da je kotao uređaj koji tokom grejne sezone trpi visoku temperaturu prilikom sagorevanja energenta, želite da on bude siguran i pouzdan. Kod kotla je jako važna konstrukcija izmenjivača toplote, kao centralnog dela svakog kotla. Ovaj element kotla najviše utiče na samu iskorišćenost energenta. Dostupnost izmenjivača je jako bitna kako bi korisnik mogao da ga redovno čisti, ili još bolje, da kotao ima mehanizam za samočišćenje. Prostor za pepeo treba da bude velikih dimenzija, jer će vam to omogućiti ređe izbacivanje pepela iz kotla.

Obratite pažnju na samu garanciju koju daje proizvođač i šta sve ona obuhvata. 

Koje sve vrste kotlova na pelet postoje?

Glavna podela kotlova na pelet, kao i kod drugih kotlova je po snazi. Korisnici kotlova se za snagu odlučuju na osnovu površine koju taj grejni uređaj treba da zagreva tokom grejne sezone. Tako je kotao KEPO COMFORT od 15 kW predviđen za zagrevanje površine 50 – 100 m², kotao od 20 kW 100 – 160 m², kotao od 25 kW 130 – 220 m², kotao od 35 kW 170 – 330 m², dok kod kotla od 55 kW ta površina iznosi 300 – 600 m². U zavisnosti od snage kotla koja je potrebna za zagrevanje Vašeg životnog ili poslovnog prostora variraju i sami gabariti uređaja i uslovi koje treba da obezbedite u samoj kotlarnici.

Kompanija KEPO je proizvela novi model kotla, KEPO ENERGREEN, koji pored drvnog peleta, koristi i agropelet kao energent. Agropelet je pelet od biljnih ostataka u poljoprivredi i predstavlja najefikasniju alternativu tradicionalnim energentima. Najčešće se proizvodi od ostataka zasada soje, suncokreta i slame. Ovaj energent je jako pristupačan i gotovo da nema oscilacije u ceni. KEPO ENERGREEN je posebno interesantan proizvod za područja koja karakterišu velike žitnice.

Kotlovi koji pored peleta mogu koristiti i drugi izvor energije, nazivaju se kombinovani kotlovi.

KEPO PELECTRO je inovativno rešenje koje kombinuje grejanje na struju i drvni pelet. Ovaj kombinovani kotao vam omogućava da se naizmenično grejete na jedan od ova dva izvora energije. Ukoliko trenutno ostanete bez peleta, možete preći na režim grejanja na struju i svoj dom održavati toplim. Takođe, ovo je jako korisna opcija ukoliko želite da podignete temperaturu svog doma u par hladnih dana pre ili nakon grejne sezone ili jednostavno iskoristite ovaj energent tokom jeftine tarife.