Dodatni spremnik za pelet

Dodatni spremnik za pelet

U našoj ponudi je novi spremnik za pelet, kapaciteta 225kg.

Kepo predstavlja spremnik za pelet visokih performansi – BigTank. Odlikuje ga maksimalna iskorišćenost gabarita, što omogućuje veliku autonomiju rada.

Ugrađuje se u sve modele naših kotlova na pelet.

Facebook
Twitter
LinkedIn